N14 Likas

chin_shuying_2

Datuk Ir. Chin Shu Ying
Chairman

lim_mingguan

Lim Ming Guan
Deputy Chairman

Chong Oi Chin
Vice Chairman

echelon_blank

Lim Fon Fook
Vice Chairman

Wong Foo Fah
Vice Chairman

ho_puivun_tony

Ho Pui Vun @Tony
Vice Chairman

Wong Kuen Yin
Vice Chairman

Fan Lee Vui
Secretary

Hiew Thiam Fatt
Treasurer

fu_senchan

Fu Sen Chan @James
Publicity Officer

Chin Kuin Yin
Asst. Secretary

Chung Chun Fui
Asst. Trearurer

Committee Members:
Chu Sin Hin @Thomas, Wong Foo Kiong, Thien Su Foo, Wong Foo Kiat,
Enrica Yap Li Su, Tow Pei Wang, Too Yuh Ying, Robin Chin Tshun Vun