N16 Luyang

Kok Yuk Ken @Albert Kok
Chairman

Nobert Su Kiong Chung
Deputy Chairman

Datuk Chu Fui Khin @William Chu
Vice Chairman

Vun Wei Khiong
Vice Chairman

Simon Chong Chi Vui
Vice Chairman

Tony Tan Ngaik Puoh
Vice Chairman / Youth Chief

Precilia Lim Jit Lan
Vice Chairman / Women Chief

William Chang Chen Hiung
Secretary

Chang Chen Hin @John Chang
Treasurer

Yuen Ming Poh
Publicity Officer

Chang Li Lin @Connie Chang
Asst. Secretary

Liew Chuan Vui
Asst. Treasurer

Committee Members:
Ng Suk Fun, Ng Kim Fah, David Lu Chee Hiong, Cheong Chee How,
Mun Kui Phin, Gan Lick Chung, Lily Chang Li Phin, Chang Kai Lunn,
Ellen Gan Li Fui, Kong Yun Ping