N17 Tanjung Aru

Albert Ngan Yun Kiong
Chairman

Yew Chau Khiong
Deputy Chairman

Tan Guan Hock
Vice Chairman

Dr Liaw Yun Haw
Vice Chairman

Chin Kiang Ming
Vice Chairman

David Ong Choon Chung
Vice Chairman / Youth Chief

Margaret Chong Mui Ling
Vice Chairman / Women Chief

Yong Chee Wee
Secretary

Chong Kuin Nyen @ Jeff
Treasurer

Chan Tet Phin
Publicity Officer


Asst. Secretary

Connie Chok Kee Fong
Asst. Treasurer

Lee Sze Meu
Asst. Publicity Officer

Committee Members:
Kong Chee Liong, Lim Kong Yuk, Christopher Wee, Wong Oi San @ Anthony, Chiew Song Tze @ Wilson, Lim Kian Hion @ Richard, Chong Shun Oi @ Agnes.