N25 Klias

Goh Chit Yong, JP
Chairman

Lee Tit Min
Deputy Chairman

Liew Hen Yau
Vice Chairman

Wong Hang Min
Vice Chairman

Thien Yun Min
Vice Chairman

Jin Tze Vun
Vice Chairman / Youth Chief

Wong Yen Fhun
Vice Chairman / Women Chief

Chong Chan Min @Chong Choon Fah
Secretary

Leong Ah Sen
Treasurer

Wong Shui Tung @Wong Rhui Tung
Publicity Officer

Kung Chee Lin
Asst. Secretary

Goh Yet Chuang
Asst. Treasurer

Committee Members:
Wong Rhui [email protected] Thai An, Chu Lan Chaw, Lim Chu Guan, Lee Lam Yin,
Wan Oi Ching, Kong Sui Yun @Nancy, Lee Tian Tiong @Lee Chee Ming