N41 Gum-Gum

Tsang Hieng Yee
Chairman

Fong Hon Yen
Deputy Chairman

Wong Meng Keng
Vice Chairman

Boon Vun Thien
Vice Chairman

Tang You Meng
Vice Chairman

Nam Sing Choon
Vice Chairman / Youth Chief

Kok Kon Moi
Vice Chairman / Women Chief

Chung Hin Mun @Chang Hin Mun
Secretary

Tsang Yen [email protected]
Treasurer

George Kah Min Kee
Publicity Officer

Kong Mei Yeng
Asst. Secretary

Kan Moi Hiong
Asst. Treasurer

Committee Members:
Liew Yun Yin, Edna Lee Su Kyun, Fong Hon Yung, Chong Chee Hung, Fan Ka Kee, Kah Man Hwa, Ong Chih Chang, Liew Sui Nyen, Kah Ming Kwan