N43 Sekong

YB Senator Datuk Chin Su Phin
Chairman

Chong Nyuk Fong
Deputy Chairman

Liew Nyuk Moi
Vice Chairman

Liaw Kui Yin
Vice Chairman

Ng Seok Eng @ Wong Shok Ying
Vice Chairman

Wong Chan Kwong
Vice Chairman / Youth Chief

Ng Came [email protected] Kum Ying
Vice Chairman / Women Chief

Chin Min Keet
Secretary

Thien Yen Nee
Treasurer

Chung Shak Mee
Publicity Officer

Yap Sui Mei
Asst. Secretary

Yap Sui Fong
Asst. Treasurer

Committee Members:
Wang Chui Phin, Kong Shui Fun, Tan Kok Tung, Chin Nyuk Tan,

Chua Hui Chui, Tan Shuk Fan, Yong Yu Wing, Chong Kim Ming,

Edwin Kong En Wing,Wong Sou Hung, Pan Vui Loon