N45 Elopura

YB Charles O Pang Su Pin
Chairman


Deputy Chairman

chu_yenfoh

Chu Yen Foh
Vice Chairman

Chu Nyuk Vui
Vice Chairman

Wong Kok Hin
Vice Chairman

Chong Chee Vui
Vice Chairman / Youth Chief


Vice Chairman / Women Chief

Tsang Yin Meng
Secretary

Chong Yen Ming
Treasurer


Publicity Officer

Lee Sze Wei
Asst. Secretary

Chia Kon Khyun
Asst. Treasurer

Committee Members:
Harry Chung Wai Yean, Chu Nyuk Hin, Mohd Salleh Chung Bin Abdullah, Lee Guan Ping, Liew Fook Yin, Chin Chau Fatt, Chok Vui Hiung, Chee Mei Yung, So Kian Hing, Wong Tung Yin, Chee Pit Ken。