N53 Senallang

Lai Fui Ming
Chairman

Lee Team Choi
Deputy Chairman


Puan Tuang Siang
Vice Chairman

Liew Hwa Yun
Vice Chairman

Abd. Kadir B. Chau
Vice Chairman


Chee Kui Tai
Vice Chairman

Chong Jhun Heung
Vice Chairman


Sim Kwang Tai
Secretary

Lee Kon Siong
Treasurer

Lee Ngi Hock
Publicity Officer


Tai Thien Song
Asst. Secretary

Lee Fui Lip
Asst. Treasurer


Committee Members:
Lo We Fo, Ong Hang Sheng, Yuen Ten Soo, Hee Kong Seng, Chen Tai Fatt, Wong Fat Ming, Lai Set Fah, Lim Pek Yin, Chok Kang Ying, Tai Tien Fah, Lim Hon Vun