N56 Apas

Thomas Lim Ting Vui
Chairman

Lo Kon Shin
Deputy Chairman

Yong Yun Ching @Yong Yun Yin
Vice Chairman

Yapp Siau Min
Vice Chairman

Lim Ting Vui
Vice Chairman / Youth Chief

Faridah Abdullah Koh
@Koh Cheng Fong
Vice Chairman / Women Chief

Lo Pit Yung
Secretary

Liew Tet Leong
Treasurer

Hiew Jian Rong
Publicity Officer


Asst. Secretary


Asst. Treasurer

Committee Members:
Ng Vui Loong, Ng Vui Tong, Charlie Chan Ket Foh, Lim Thin Yun, Lo Pak Hien, Lo Pak Jane, Pang Hon Kong @ Maurice, Jimmy Chang Tsu Min, Chin Siau Yean, Chung Nyuk Fung.