N58 Merotai

YB Datuk Pang Yuk Ming
Chairman

Yap Kin Vun
Deputy Chairman

Yee Fung Lin
Vice Chairman

Vui Kong Bin
Vice Chairman

Md. Salim Md Salleh
Vice Chairman

Chong Peh Fong
Vice Chairman / Youth Chief

Lim Siau Jun
Vice Chairman / Women Chief

Tan Kia [email protected] Kia Ming
Secretary

Chong Chun Houw
Treasurer

Tan Chin Cheng
Publicity Officer

Lee Pet Shi
Asst. Secretary

Tham Ten Sung
Asst. Treasurer

Committee Members:
Voo Min Chung, Mading Bin Berahi, Chung En Sen, Lu Chung Ping, Wong Chew Yan, Thien Su Sang, Aminah Binti Datu Ali, Detola Binti Paseh.